Yasaklanmış Ögeler

Yürürlük Tarihi: 11.09.2017

Spam
Virüsler
Şiddet içerikli
Tehdit
Pornografik
Dolandırıcılık
ve yasa dışı her türlü iş ve içerik

Yukarıda maddelenmiş ögelerden hiçbiri Variotik’de ve Variotik bünyesinde bulundurulamaz. Bu maddelerden bir yada birkaçı sitenizde belirlenirse Variotik hesabınız ve/veya aboneliğiniz uyarı yapılarak yada uyarı yapılmadan, süreli veya süresiz olmak üzere geri ödeme olmadan kapatılabilir.

Yürürlük Tarihi: 11.09.2017